Peig Sayers: Níl Deireadh Ráite | Not the Final Word; Pádraig ó Héalaí

Peig Sayers: Níl Deireadh Ráite | Not the Final Word; Pádraig ó Héalaí & Bo Almqvist

  • €15,00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Hardback

Condition: New

Irish First of course:

Bunaithe ar thaifeadtaí athmháistrithe de chuid Choimisiún Béaloideasa Éireann ó 1952, tá tugtha chun críche anseo ag Pádraig Ó Héalaí saothar a raibh tús agus dlús curtha leis ag a chomheagarthóir, Bo Almqvist nach maireann. Tugann an foilseachán seo léargas beoga faisnéiseach ar bhua scéalaíochta Pheig Sayers a bhuanaíonn a clú mar shárealaíontóir béil. Tá fáil anseo ar dhlúthdhioscaí de na taifeadtaí bunaidh, tras-sríbhinní agus tráchtaireacht orthu mar aon le haistirúchán Béarla. In Eana ir 1952, se bliana sula bhfuair an sce alai iomra iteach Peig Sayers ba s, thionscain Coimisiu n Be aloideasa E ireann agallaimh le i agus i in ospide al Naomh Anna, Baile A tha Cliath. Bhi Peig thar a bheith sa sta labhairt lena cuairteoiri a raibh Gaeilge Chiarrai ar a dtoil acu agus seanaithne aici orthu. Foilsi tear den che ad uair in Ni l Deireadh Ra ite | Not the Final Word na hagallaimh sin mar aon le re amhra tathagach, tras-scríbhinní, tra chtaireacht agus aistru cha n Be arla ar an iomla n. Cuireann Peig i la thair anseo seansce alta idirna isiu nta, sce al Fiannai ochta, finsce alta taistealacha, seanchas stairiu il agus si sheanchas, roinnt paidreacha, agus ta cu pla le ara id o na mac, Mi chea l O Gaoithi n, mar anlann leo. Le iri onn na taifeadtai a bua mar sce alai oilte, a hacmhainn grinn, a mo reolas ar sce alta traidisiu nta agus a cumas ma istriu il a gcur i la thair tri shu ile mna . Buanai onn an saothar seo ionad Pheig mar dhuine de sha rsce alaithe na Gaeilge agus cinnti onn se go bhfuil a cuid sce alai ochta le ha ireamh ar scoth na healai ne be il sa tir seo.

 

Using remastered recordings made in 1952 by the Irish Folklore Commission, Pádraig Ó Héalaí has built on the work of his late co-editor Bo Almqvist in producing a fitting testament, both lively and illuminating, to Peig Sayers' unique style of oral storytelling. Complete with CDs of the original material, the book comprises faithful transcriptions of the recordings in Irish, which are complemented by a deft translation into English. In January 1952, six years before she died, the celebrated Irish storyteller Peig Sayers was interviewed by a team from the Irish Folklore Commission in St Anne s Hospital, Dublin. She was more than happy to be recorded, and pleased to be visited by old friends, all of whom spoke fluent Kerry Irish. In Níl Deireadh Ráite | Not the Final Word these interviews are published for the first time, along with a substantial introduction and detailed annotation all with an English translation. Here, Peig tells her versions of international folktales, a Fenian tale, some prayers, migratory legends and historical and supernatural lore, illustrated in paintings by her son, Mícheál Ó Gaoithín. She emerges as a warm and authentic storyteller, with a ready sense of humour, a deep knowledge of traditional narrative and highly skilled in its presentation. This collection reaffirms Peig Sayers position in the first rank of Irish storytellers and firmly establishes her tales in the canon of Irish oral literature.


We Also Recommend